Så startade Midälva Information AB


Det var på reklambyrån Redaktionsbyrån i nuvarande företagscentrat Metropol som allt började. Redaktionsbyrån med ägaren och VD:n Anders Larsson producerade från början mest olika beställningstidningar och 1987 startade han tidningen Skogsteknik. Året efter anställdes Ove Jansson som skribent och copy i företaget.
 

Expansion

Två år senare anställdes Dan Birberg som originalare och "layoutare". Samma år anställdes Tomas Nordmark som annonsansvarig för tidningen Norra Sveriges Affärer och Företag som drevs i ett dotterbolag till Redaktionsbyrån.
När den tidningen såldes började Tomas Nordmark som annonsansvarig för tidningen Skogsteknik i moderbolaget 1992. 
Företaget Redaktionsbyrån bytte namn 1994 till Tivoli Reklambyrå och hade som mest åtta anställda.
 

Avknoppning

År 1998 bestämde sig Anders Larsson för att knoppa av tidningsproduktionsdelen – inklusive utgivningsrätten av Skogstenik – från Tivoli och erbjuda Ove, Tomas och Dan att driva den i ett eget bolag. Efter många olika namnförslag fastnade man till slut för Midälva Information AB och hittade kontorslokaler på Thulegatan 10 i Sundsvall.
 
Från början liknade företaget Redaktionsbyråns start då man mest producerade olika tidningar, men efter hand blev det även för Midälva Information mer och mer reklambyråuppdrag, med tyngdpunkt på information.
 
Genom åren har företaget arbetat med tidningar åt Posten, SCA, Mitthem, Unionen, Sundsvalls kommun, VTG och Trafikverket. Dessutom har man genomfört olika informationskampanjer åt Posten, Sundsvalls kommun, Unionen och Skogsentreprenörerna.
 
Mellan åren 2003 och 2017 var Midälva Information ansvariga för annonsförsäljningen till tidningen Maskinentreprenören.
 

Bo ersatte Dan

Vid årsskiftet 2010-2011 lämnade Dan Birberg företaget och hans roll som AD och layoutare övertogs då av Bo Mellerstedt, som flyttade in i Midälva Informations lokaler med sitt företag vid halvårsskiftet 2010. Mellan åren 2015 och 2018 jobbade Bo på distans från Stockholm åt Midälva Information med att göra layouten för Tidningen Skogsteknik. 

Ny flytt
På våren 2014 flyttade Midälva Information till Centralgatan 14 i Sundsvall och sedan våren 2018 finns företaget på Nybrogatan 21.
 
 

Varifrån kommer namnet Midälva?

Midälva är ett gammalt namn för Medelpad och syftar på området
som är beläget mellan (mid) älvarna Indalsälven och Ljungan.